مقتدی صدر به عربستان هشدار داد

۶ عقرب ۱۳۹۴

مقتدی صدر به دولت بحرین هشدار دادرئیس جریان صدر عراق از سران سعودی خواست تا حکم اعدام شیخ نمر النمر را لغو کنند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه،مقتدی صدر روز سه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که در صدور حکم اعدام برای “شیخ نمر النمر” دامن زدن به فرقه گرایی دیده می شود.

وی با اشاره به اینکه در صدور حکم اعدام حمایت از افکار افراطی که علیه پیروان اهل بیت است و بر اساس آن کشتار و بمبگذاری جایز شمرده می شود، دیده می شود، افزود: آنچه که روز دوشنبه در شهر نجران عربستان علیه شیعیان اسماعیلی رخ داد به دور از این موضوع نیست.

رئیس جریان صدر عراق همچنین از سران آل سعود خواست تا حکم اعدام “شیخ نمر النمر” را لغو و مساجدی که به قتل شیعیان فتوا می دهند، تعطیل کنند.

مقتدا صدر تاکید کرد که دامن زدن به فرقه گرایی به نفع هیچ کسی نیست.

شیخ نمر

صدر،

عربستان،

مقتدی،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed