مقام های امنیتی به مجلس فراخوانده شدند

۱۷ سنبله ۱۳۹۵

نماینده گان مجلس در اولین روز کاری بعد از ختم رخصتی های تابستانی شان، مقام های امنیتی را به دلیل افزایش و نگرانی های امنیتی و موجودیت افراد مسلح غیرمسوول را به مجلس فراخواند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، عبدالله حبیبی، وزیر دفاع، تاج محمد جاهد وزیر امور داخله و معصوم ستانکزی رئیس امنیت ملی صبح امروز (17سنبله) به مجلس حاضر شدند.

عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس اظهار داشت که این مقام های امنیتی به دلیل افزایش ناامنی و نگرانی های بابت موجودیت افراد مسلح غیرمسوول به مجلس فراخوانده شده اند.

به گفته وی، مقام های امنیتی به نشست استجوابیه فراخوانده شده و در پایان در مورد قناعت و یا عدم قناعت نماینده گان از پاسخ مقام های امنیتی تصمیم گیری می شود.

مقام های امنیتی در حالی به نشست استجوابیه مجلس فراخوانده شده اند که در حال حاضر در بخش های زیادی از کشور درگیری و عملیات جریان داشته و دو روز پیش نیز کابل به عنوان پایتخت کشور، شاهد حملات انفجاری و انتحاری از جمله در نزدیکی دروازه وزارت دفاع ملی بود که چند کشته و زخمی برجا گذاشت.

ارگان های امنیتی

استجواب

اولین جلسه

مجلس نماینده گان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.