سرطان ۲۳, ۱۳۹۹

مفتی عربستان بازی شطرنج را حرام اعلام کرد

مفتیروزنامه “گاردین” گزارش داد که مفتی اعظم عربستان سعودی بازی شطرنج را مخالف اصول دین اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، به گفته این منبع “عبدالعزیز” بن عبدالله الشیخ این فتوای جدید را در برنامه تلویزیونی پاسخ به سوالات مذهبی و روزمره مردم صادر کرد.

وی گفت: بازی شطرنج ضیاء وقت بوده و مردم را تشویق به قمار می‌کند. وی با بیان اینکه شطرنج وقت و پول مردم را هدر می‌دهد، گفت: این بازی همچنین باعث بروز تنفر و دشمنی بین بازیکنان آن می‌شود.

این مفتی سعودی برای توجیه نظر خود به آیه‌ای از قرآن، که “مسکرات، قمار، بت پرستی و فال‌گیری” را منع می‌کند، استناد کرد.

این روزنامه بریتانیایی اشاره می کند، از بین بردن بازی شطرنج کاری مشکلی است، اما به احتمال زیاد این بازی مانند موسیقی نقص جزئی به حساب خواهد آمد.