مفتی داعش: وجوب عملیات انتحار برای زنان در صورت نیاز

22 ژوئن 2015

داعش با صدور فتوايي جديد، انجام عمليات انتحاري را در صورت نیاز بر زنان واجب کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اين گروهک همچنين دوره هاي آموزشي ويژهاي را براي شستشوي مغزي زنان برگزار ميکند. زن داعشي فراري طي گفتوگويي با روزنامه “اينديپندنت” انگليس از صدور فتواي جديد اين گروهک تروريستي مبني بر وجوب عمليات انتحاري توسط زنان در کنار جهاد نکاح و هم خوابی با مردان داعشی خبر داد.

سايت خبري “المعلومه” عراق نیز در اينباره گزارش داد،”عائشه” زن ۳۲ ساله داعشي که موفق به فرار از اين گروهک شده است، اظهار داشته: داعش با صدور فتواي جديدي زنان را به تمکین و ارتباط جنسی با همه مردان داعشی فرا خوانده است.

عائشه در ادامه گفت: اين گروهک تروريستي، دوره هاي آموزشي براي ما برگزار ميکرد که حکم شست و شوي مغزي را داشته و با عباراتي همچون بي ارزش بودن مسائل انسانی و اهمیت حفظ داعش به عنوان مافوق همه امور، علاوه بر جهاد نکاح از ما ميخواستند خود را برای عملیات انتحاری آماده کنیم.

انتحاری،

داعش

داعش،

زنان،

عملیات،

فتوا،

مفتی،

واجب،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed