معین وزارت فواید عامه از چنگ آدم ربایان رها شد

۴ ثور ۱۳۹۳

وزارت امور داخله کشور می گوید که احمدشاه وحید معین وزارت فواید عامه توسط پولیس ملی از چنگ آدم ربایان رها شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، معین وزارت فواید عامه کشور هفته گذشته از مربوطات خیرخانه مربوط حوزه یازده پولیس شهر کابل توسط  مردان مسلح ناشناس ربوده شده بود.

با این حال وزارت امور داخله اعلام کرد که آقای وحید در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا به نزد آدم ربایان نگهداری می شد که با راه اندازی عملیات تجسسی شب گذشته از بند رها شده است.

براساس گزارشها در پیوند با این آدم ربایی کسی بازداشت نشده است اما آقای احمدشاه صحتمند می باشد.

قرار است وزارت امور داخله در یک نشت خبری جزئیات رهایی معین وزارت فواید عامه را امروز اعلام کند.

آدم ربایی

بند

پولیس

داخله

رهایی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.