معین همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه معرفی شد

۲۵ ثور ۱۳۹۵

13244645_976974769086789_1684959130372240934_nخانم عادله راز به عنوان معین جدید همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان به کارمندان وزارت امور خارجه معرفی و رسماً به کار آغاز نمود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در مراسم معرفی خانم عادله راز که در مقر وزارت امور خارجه برگزار شده بود، صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه، حکمت خلیل کرزی معین سیاسی، دوکتور نصیر احمد اندیشه معین مالی و اداری، خانم کامله صدیقی معاون ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، رؤسا و شماری از کارمندان این وزارت شرکت داشتند.

در ابتداء، خانم کامله صدیقی معاون ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری فرمان رئیس جمهورغنی را در ارتباط به تقرر خانم عادله راز به حیث معین همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه به اشتراک کنندگان مجلس فرائت نمود.

صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه تقرر و تعیین خانم عادله راز را در این سمت به وی تبریک گفته افزود: “وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه دیپلوماسی کشور مسئولیت پیگیری اهداف سیاست خارجی و تأمین و دفاع از منافع ملی را به عهده دارد.

به گفته وی، یکی از بخش های مهم هدف سیاست خارجی را توسعه اقتصادی و رشد سرمایه گذاری تشکیل می دهد. به همین دلیل، هدف دیپلوماسی نیز تنها ایجاد و گسترش روابط دو جانبه یا چند جانبه میان دولت ها باقی نمانده، بلکه با رشد سازمان های تجارتی، سرمایه گذاری و خدمات منطقه یی و جهانی، دیپلوماسی اقتصادی در راستای تنظیم روابط اقتصادی دو جانبه و چند جانبه میان دولت ها و سازمان های اقتصادی منطقه یی و جهانی معنا یافته است.”

در اخیر این مجلس، خانم عادله راز معین همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه بیانیۀ خویش را به اشتراک کنندگان نشست ایراد نمود.

وی گفت: “از رهبری حکومت و جناب وزیر امور خارجه ابراز تشکری می نمایم که از من حمایت نموده، بالایم اعتماد نموده اند. موصوفه افزود: “بزرگترین هدف من کار و خدمت برای پیشرفت و سربلندی افغانستان عزیز می باشد.”

ربانی

عادله

غنی

معین اقتصادی

وزارت خارجه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed