معین جدید نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ آغازبکارکرد

۱۶ قوس ۱۳۹۲

خانم سمین حسن زاده بحیث معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور امروز (شنبه 16قوس) رسما آغاز بکار کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، خانم سمین بنا بر پيشنهاد وزارت اطلاعات و فرهنگ و منظوری حامدکرزی رئیس جمهوری کشور به عنوان معين نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ گماشته شده است.

براساس اعلامیه اداره امور خانم سيمين حسن زاده براساس حکم رئیس جمهور به عنوان معین جدید نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ معرفی شده است.

قبلا معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور مبارز راشدي بود اما وی به درخواست رئیس جمهورکرزی به عنوان سرپرست و کاندیداتوری وزارت مبارزه علیه مواد مخدر تعیین شده است.

خانم حسن زاده از چهره های تقریبا ناشناخته شده ای است تا کنون در محافل و مجالس فرهنکی و سیاسی دیده نشده است.

اطلاعات و فرهنگ

حسن زاده

خانم

سیمین

معین

نشراتی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.