معین جدید تجارتی وزارت تجارت و صنایع معرفی شد

۷ جوزا ۱۳۹۶

کامله صدیقی به حیث معین جدید در امور تجارتی وزارت تجارت و صنایع کشور معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، کامله صدیقی براساس پیشنهاد وزارت تجارت و صنایع و منظوری ریاست جمهوری به حیث معین امور تجارتی وزارت تجارت و صنایع تعیین شده است.

بانو صدیقی امروز یکشنبه 7 جوزا با حضور داشت “همایون رسا” وزیر تجارت و صنایع، “عبدالسلام رحیمی” رییس اداره امور ریاست جمهوری، معیینان وزارت خانه های خارجه، تجارت وصنایع و ریاست اداره امور و نمایندگان سکتور خصوصی به کارمندان وزارت تجارت و صنایع معرفی شد.

در این برنامه وزیر تجارت و صنایع از کارکردهای محمد قربان حقجو معین اسبق امور تجارتی قدر دانی نموده و به خانم صدیقی نیز آرزوی موفقیت کرد.

حقجو رفت

خانم صدیقی

کامله

معین تجارتی

وزارت تجارت


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.