معلولین از بورسیه های تحصیلی، حج و عضویت در مشرانوجرگه بهره مند می شوند

12651061_927675280642048_1304267702226330891_nریاست جمهوری وعده داده است که افراد دارای معلولیت از امتیازهای بورس های تحصیلی، حج، عضویت در مجلس سنا و شامل شدن در بست های دولتی مستفید خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی، رئیس جمهور اسلامی افغانستان، شام دیروز با نماینده گان افراد دارای معلولیت دیدار کرد.

در این دیدار، معلولین مشکلات خود را یادآور شده و از حکومت خواستند تا در زمینه استخدام آنها در اداره های دولتی و دیگر امتیازها مستفید شوند.

در عین حال، نسرین اوریاخیل، وزیر کار و امور اجتماعی از آغاز سروی عمومی برای ثبت معلولین در کشور خبر داده و اظهار داشت که با کمک دادگاه عالی از وثیقه های جعلی معلولین جلوگیری می شود.

وی افزود که تلاش برای از بین بردن فساد اداری موجود در سهمیه بندی های مختلف در افراد دارای معلولیت آغاز شده تا زمینه های بهتر تحصیلی و کاریابی برای آنها فراهم شود.

از سویی هم، رئیس جمهور غنی اظهار داشت که توجه به معلولین و مشکلات آنها مانند پروسه صلح، مهاجرین و بیجاشده گان مهم بوده و حکومت متعهد است تا این مشکلات را مرفوع بسازد.

وی علاوه کرد که حکومت بخاطر ساختن اداره مستقل برای شهدا و افراد دارای معلولیت بررسی های همه جانبه را انجام خواهد داد، تا ابعاد مؤثر تشکیل این اداره واضح گردد.

طبق اظهارات آقا غنی، گماشتن افراد دارای معلولیت در پست های دولتی با در نظرداشت اصل شایسته سالاری صورت گرفته و چگونگی سهم این قشر در مشرانو جرگه نیز بررسی خواهد شد.

همچنین رئیس جمهور تصریح کرد که برای ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت سهمیه در بورسیه های تحصیلی و پروسه حج در نظر گرفته می شود.

با آن هم، رئیس جمهور از ایجاد تسهیلات به افراد دارای معلولیت از جمله آسایشگاه به همکاری رئیس شفاخانه ۴۰۰ بستر امنیت و مشاور صحی ریاست جمهوری خبر داد.

این در حالی است که جنگ های دوام دار و نیابتی در کشور، معلولین زیادی بجا گذاشته و موجودیت فساد در سهیمه بندی آنها نیز عاملی بوده که معلولین واقعی از دریافت کمکها محروم باشند.

Author