معلمین در بامیان: معاشات هشت ماهه مارا بپردازید

۱۱ عقرب ۱۳۹۴

456معلمين در ولسوالى ورث ولايت باميان به دلیل عدم پرداخت معاشات شان از سوی وزارت معارف دست به تظاهرات زدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آنان هشدار دادند اگر معاشات شان داده نشود، روى نتايج دانش آموزان کار نخواهند کرد.

این معلمین صبح امروز دوشنبه (۱۱ عقرب) از چوک هريکين شهر باميان تا رياست معارف راهپيمايى نمودند و گفتند که دولت معاش هشت ماهۀ آنها را نپرداخته است.

آنان تاکید کردند اگر معاش شان پرداخته نشود، به اعتراضات مدنى خود ادامه ميدهند و روى نتيجۀ دانش آموزان هم کار نمى کنند.

آنها مدعی شدند که در ولسوالى ورث بامیان ٣٧ هزار دانش آموز هستند که با عدم پرداخت معاشات، این همه دانش آموزان بی سرنوشت خواهد ماندند.

در همین حال محمدحسين شريفى سرپرست رياست معارف باميان گفت که دربخش معاشات معلمين، دومشکل وجود دارد. يکى اينکه قراردادهايى که با معلمين صورت گرفته، مديريت هاى معارف ولسوالى هاى آن را اجرا نکرده که به وزارت معارف ارسال شود و بعداً وزارت ماليه درزمينه اجراآت کند.

دوم اينکه وزارت ماليه ٦٠ ميليون افغانى در بخش معارف باميان کسر بودجه به ميان آورده است.

وى خاطرنشان کرد: اين مشکلات در باميان قابل حل نيست و هرآسيبى که به دانش آموزان و معلمين ميرسد، وزارت هاى معارف وماليه بايد جوابگو باشند.

عبدالرحمن احمدی سخنگوی ولایت بامیان ميگويد که مشکل معاش معلمين را با وزارت ماليه مطرح ميکنند واز وزارت ماليه خواستار وضاحت شده اند که درآينده کدام معضل دیگر به وجود نیاید .

در باميان، بيش از١٤٥هزار شاگرد به شمول حدود ٧٠ هزاردختر در اضافه از٢٧٠ مکتب توسط ٢٨٥٠ معلم رسمی و ٢٧٥٠ معلم غیررسمی”اجير” تدريس مي شوند.

اعتراض،

بامیان،

معاشات،

وضاحت،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed