معلمان بامیان در یک گردهمایی خواستار دریافت معاش شان شده اند

456معلمین قرادادی در ولایت بامیان در یک گردهمایی اعتراضی، خواستار پرداخت معاش شان از سوی دولت شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دولت از شش به ماه به این طرف معاش شان این معلمین را نپرداخته و اگر به این مشکل به زودی رسیدگی نشود، دروازه‌های مکاتب در بامیان را مسدود خواهند کرد.

محمد جواد، یکی از معلمان معترض میگوید: تا زمانیکه معاش ما از سوی دولت پرداخته نشود، دیگر تدریس نخواهیم کرد.

به گفته او، بارها خواستار حل این مشکل شده، اما به آن توجه صورت نگرفته است.

در همین حال، رییس معارف بامیان می‌گوید که تاکنون سه درصد معلمان قراردادی به دلیل عدم پرداخت معاش شان، دست از تدریس کشیده‌اند.

او افزوده که مکاتب و صنف‌های تدرسی هنوز مسدود نشده است.

اما مسئولان وزارت معارف در کابل گفته‌اند که معاش معلمان قراردادی در تمام ولایات اجرا شده و به زودی معاش معلمان بامیان پرداخته خواهد شد.

بامیان در مرکز کشور از ولایات امن است که بیش از ۱۴۷ هزار شاگرد در این ولایت مصروف آموختن دانش هستند.

بر اساس معلومات ارائه شده، در حال حاضر ۲۸۵۰ معلم رسمی و ۲۷۷۵ معلم قراردادی در بامیان مصروف تدریس هستند.