معضل حل نشدنی هئیت اداری مجلس نماینده گان

96644335a50b7754589076e9e017caa1_XLانتخاب و تکمیل شدن هئیت اداری مجلس نماینده گان به معضل جدی و حل ناشدنی تبدیل شده و مجلسی که سال کاری خارج از قانون خود را سپری می کند با مشکل روبرو شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، انتخابات برای تعیین معاون دوم مجلس که امروز (۲۳حوت) برگزار شد، بی نتیجه ماند و اصول وظایف داخلی نیز راهکار نشد.

بر اساس اصول وظایف داخلی، نعمت الله غفاری و نذیر احمدزی که بیشترین رای را در سه دوره گذشته داشتند به انتخابات رفتند که در پایان هیچکدام از آنها ۵۰+۱ رای را کسب نکرده و این کرسی همچنان خالی باقی ماند.

به این ترتیب عبدالروف ابراهیمی، رئیس مجلس نماینده گان اعلام کرد که بر اساس اصول وظایف داخلی، می بایست رایگیری علنی بین این دو کاندید انجام شود که این رویکرد واکنش موافقان و مخالفان را به دنبال داشت.

این واکنشها و از آن مهمتر اینکه عدم تکمیل نصاب در حالی که تا پیش زا رایگیری ۲۰۶ نماینده حاضر بود و به یک باره این تعداد به ۸۸ تن رسید، دلیلی شد تا انتخابات و تصمیم گیری در مورد معاون دوم به فردا واگذار شود.

رئیس مجلس گفت که ساعت ۱۰ صبح فردا که احتمالا نصاب تکمیل شود، در این رابطه تصمیم گیری می شود.

این که نماینده گان بعد از رایگیری به دنبال چه کار مهم دیگری رفته اند، پرسشی است که تنها نماینده گان باید به آن پاسخ بدهند در حالی که در این روز هیچ مراسم دولتی و سالگشت و سالیادی نیز برگزار نمی شد.

نکته جالب دیگر در مجلس نماینده گان، شکایت نعیم لالی، نماینده مردم قندهار به روند تعیین شدن ظاهر قدیر به عنوان معاون اول بود که اتهام وارد کرده بود در روند رایگیری برای قدیر، تقلب صورت گرفته است.

این اتهام نیز با تعیین هئیتی متشکل از نماینده گان پیگیری شده و نتیجه آن به مجلس فردا واگذار شد.

موردی که در انتخابات و زد و بندهای سیاسی و تعصبی که در مجلس روان است، این است که خوب شده رئیس مجلس هر سال تعیین شده و انتخاب نمی شود؛ در غیر آن هر سال شاهد گذشت نیمی از کار نماینده گان برای تعیین رئیس و هئیت اداری می گذشت و وقتی برای حل دیگر مشکلات و وظایف اصلی مجلس باقی نمی ماند؛ موردی که در طول پنج سال گذشته نیز دردی از مردم را دوا نکرده و اقدامات مجلس تنها برای خود وکلا موثر بوده است.