اسد ۱۷, ۱۳۹۹

معرفی نفرات برتر موی تای بانوان کابل

indexرقابت های قهرمانی موی تای بانوان کابل با انتخاب ۱۰ چهره برتر به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مسابقات قهرمانی موی تای بانوان کابل روز دوشنبه با حضور ۵۰ مبارز در سالون ورزشی بانوان چهل دختران برگزار شده بود که امروز به پایان رسید.

در این رقابت ها بانوان مبارز در قالب شش تیم از باشگاه های کابل در ده وزن رده سنی جوانان و بزرگسالان با هم به مبارزه پراختند.

در پایان ده چهره برتر این رقابت ها مقام قهرمانی را از آن خود نموده و عضویت تیم منتخب کابل را به دست آوردند.

بر این اساس، سمیه حیدری در وزن ۶۷ کیلوگرام، حفیظه بهمنی در وزن ۶۳.۵ کیلوگرام، زهرا رضایی در وزن ۵۷ کیلوگرام، آمنه حسنی در وزن ۵۴ کیلوگرام، راضیه حسنی در وزن ۵۱ کیلوگرام، زینب حسنی در وزن ۴۸ کیلوگرام، راحله رضایی در وزن ۴۵ کیلوگرام، فرشته در وزن ۴۲ کیلوگرام، فرزانه در وزن ۳۶ کیلوگرام و فوزیه در وزن ۳۳ کیلوگرام به تیم منتخب راه یافتند.

گفتنی است که در آغاز این مسابقات، مرکز موی تای بانوان تحت نام «کمپ موی تای چهل دختران» نیز افتتاح شد.