معترضان در کابل: شورشیان طالب دشمن انسانیت است

Captureشماری از اعضای نهاد مدنی موسوم به “روند اندیشه نو” با برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز در کابل اعتراضات خویش را برضد شورشیان طالبان و ترکیب جدید شورای عالی صلح اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، معترضان با پوشیدن کفن و حمل پلاکاردها در پل محمود خان کابل سیاست حکومت را در قبال روند گفتگوهای صلح با شورشیان طالب ناکام خوانده و طالبان را دشمن انسانیت و مردم افغانستان خواندند.

آنان تاکید کردند که صلح با گروه طالبان زندگی مردم را بیشتر با خطر مواجه می کند چرا که طالب قاتل مردم و دشمن انسانیت است و مردم بیگناه را به جرم انسان بودن می کشند و نباید با این گروه معامله صورت گیرد.

به باور معترضان هرگاه طالبان به بدنه حکومت کنونی یکجا شوند آنها از قتل و کشتار مردم خود داری نخواهند کرد.

«جمشید صوفى»، رئیس نهاد روند اندیشه نو به خبرنگاران گفت که ساختار پیشین و جدید شورای عالی صلح ناکارآ است و برای دستیابی به صلح باید ساختار این نهاد تجدید نظر شود زیرا این شورا در طول سالهای گذشته هیچ دستاوردی نداشته است

وی می گوید که هر گونه دادن امتیاز به طالبان زندگی افغان ها را با خطر های جدی مواجه می کند و شورشیان طالب گروه مستقل نیست و کسانی دیگری در باره سرنوشت و سیاست های این گروه تروریستی تصمیم می گیرند.