معاون ولسوال نامنهاد طالبان در ننگرهار بازداشت شد

3ماموران ریاست عمومی امنیت «عبدالولی» مشهور به منصور معاون نامنهاد ولسوالی رودات گروه شورشیان طالب در ولایت ننگرهار را با هفت تن از همراهانش بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، معاون نامنهاد ولسوالی رودات ننگرهار در یک عملیات ویژه از مربوطات قریه «سرکلی» این ولسوالی با ۷ تن از همراهانش بازداشت شده است.

براساس معلومات ریاست عمومی امنیت ملی، نظیف الله فرزند حاجی قاسم، بلال فرزند عبدالولی، قاری عبدالله فرزند عبدالولی، بلال فرزند میر احمد، انعام الله فرزند رئیس خان، هارون فرزند غلام و  سلیمان فرزند روزخان از جمله بازداشت شده ها هستند.

این اشخاص با یک قبضه راکت انداز، یک میل ماشیندار پیکا، پنج میل کلاشنیکوف، یک میل تفنگچه بازداشت شده اند.

ریاست عمومی امنیت ملی اعلام کرد که این افراد مصروف انجام فعالیت های تروریستی و تخریبی در مربوطات ولسوالی رودات ولایت ننگرهار بودند.