معاون وزارت دفاع از وظیفه برکنار شد

970907_190573687783604_602440268_nدر ادامه برکناری مقامات از وظایف شان اینبار محمد اشرغنی رییس جمهور کشور با صدور فرمانی جنرال بازمحمد جوهری را از معاونت وزارت دفاع سبک دوش کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای جوهری در صفحه فیسبوک خود نوشته است، پس از ۱۳ سال به لزوم دید مقامات ذیصلاح از وظیفه سبک دوش شده است.

جوهری در باره علت برکناری اش جزئیات نداده، اما قبلا شایعاتی در مورد اختلاف وی با معصوم استانکزی، سرپرست وزارت دفاع نشر شده بود.

آقای جوهری می‌گوید که با عزت، نیک نامی و سربلندی از معاونت وزارت دفاع به کارش پایان داده است.

به گفته او، در ۱۳ سال گذشته هر چه در توان داشته در تامین عدالت، شفافیت، قانون گرایی، توسعه و توانمندی سازی ارتش انجام داده است. باز محمد جوهری از ابتدایی حکومت حامد کرزی، در وزارت دفاع حضور داشت. اکنون جنرال اقبال علی خان به حیث معاون تعلیمات و پرسونل وزارت دفاع بجای او مقرر شده است.

جنرال جوهری درحالی از وظیفه برکنار شد که وزارت دفاع از یک سال به این طرف توسط سرپرست اداره می‌شود.

به باور شماری زیادی از اعضای شورای ملی، با ادامه کار سرپرستی و آنهم در وزارت دفاع ملی، جنگ و ناامنی در سراسر کشور افزایش خواهد یافت.

Author