اسد ۲۴, ۱۳۹۹

معاون نام نهاد ولسوالی شینواری شورشیان طالب کشته شد

یسبدر نتیجه عملیات ویژه پولیس ملی در ولایت پروان، معاون نام نهاد ولسوالی شینواری این ولایت کشته شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله، این عملیات شام دیروز در قریه درازگرد ولسوالی شینواری انجام شد.

در خبرنامه آمده است که در نتیجه این عملیات، علم الدین مشهور به حماد، معاون نام نهاد ولسوالی شینواری ولایت پروان کشته شده است.

وزارت امور داخله می گوید که این فرد در اکثر حملات تروریستی به ویژه ماین گذاری در مربوطات ولسوالی شینواری و سایر نقاط ولایت پروان سهم فعال داشته است.

در خبرنامه همچنین آمده است که یک ماین گذار شورشیان طالب به نام شکرالله، طعمه انفجار ماین جاسازی شده خودش در ولسوالی بالابلوک ولایت فراه شد.

بر اساس معلومات ارائه شده در خبرنامه، این ماین گذار در اکثر ماین گذاری ها در مربوطات ولسوالی بالابلوک ولایت فراه سهم فعال داشته است.

شورشیان طالب تا حال در این رابطه اظهار نظر نکرده اند.