معاون بخش استخبارات طالبان مسلح در بلخ بازداشت شد

۱۳ اسد ۱۳۹۵

TALIدر نتیجه عملیات نیروهای امنیت ملی در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ، معاون بخش استخبارات طالبان مسلح برای این ولایت بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه ریاست امنیت ملی، میرویس که خود را بنام رهبر معرفی نموده بود و در حال جمع آوری استخبارات در مورد حضور و تحرکات نیروهای دولتی در بلخ بود، بازداشت شده است.

در خبرنامه آمده است که نامبرده طی یک عملیات خاص در مربوطات شیر آباد ولسوالی دهدادی به دست نیروهای امنیتی افتاده است.

ریاست امنیت ملی می گوید که این فرد، در سازماندهی و طراحی حملات تروریستی نقش مهمی به عهده داشت.

این در حالی است که روز گذشته نیز یک گروه شش نفری وابسته به طالبان مسلح از ولایت لغمان بازداشت شده بودند.

 

تحرکات نیروهای دولتی،

حملات تروریستی،

معاون بخش استخبارات طالبان مسلح،

نیروهای امنیت ملی،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed