مظنون اصلی قتل دو مشاور وزارت امور داخله بازداشت شد

۳۱ حمل ۱۳۹۵

دستگیریوزارت امور داخله از بازداشت مظنون اصلی قتل دو مشاور امریکایی این وزارت خبر می دهد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله در توئیتر خود نگاشته است که عبدالصبور بعد از چهار سال بازداشت شده است.

صدیقی می گوید که پولیس این مظنون را روز گذشته بازداشت کرده است.

سخنگوی وزارت امور داخله از محل بازداشت این مظنون معلومات ارائه نکرده است.

گفتنی است که در تاریخ ششم حوت 1390، دو مشاور امریکایی وزارت امور داخله توسط یک فرد مسلح در داخل مرکز کنترول و فرماندهی وزارت امور داخله کشته شده بودند.

بازداشت،

عبدالصبور،

قتل،

مظنون،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed