مظنون اصلی قتل دو مشاور وزارت امور داخله بازداشت شد

دستگیریوزارت امور داخله از بازداشت مظنون اصلی قتل دو مشاور امریکایی این وزارت خبر می دهد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله در توئیتر خود نگاشته است که عبدالصبور بعد از چهار سال بازداشت شده است.

صدیقی می گوید که پولیس این مظنون را روز گذشته بازداشت کرده است.

سخنگوی وزارت امور داخله از محل بازداشت این مظنون معلومات ارائه نکرده است.

گفتنی است که در تاریخ ششم حوت ۱۳۹۰، دو مشاور امریکایی وزارت امور داخله توسط یک فرد مسلح در داخل مرکز کنترول و فرماندهی وزارت امور داخله کشته شده بودند.