اسد ۲۳, ۱۳۹۹

مظاهره میمنه به خشونت کشید

160322173523_ata_mohammad_noor_640x360_bbc_nocreditمظاهره هواداران عطامحمد نور و جنرال دوستم در شهر میمنه به خشونت کشیده شد؛ اما نیروهای امنیتی بعد از کنترول وضعیت، به مظاهره خاتمه دادند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، تنش ها بعد از پاره شدن عکس عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش در شهر مزارشریف فروکش نکرده و دامنه آن به شهر میمنه نیز رسیده است.

جاوید بیدار، سخنگوی والی فاریاب به خاورمیانه گفت که این مظاهره صبح امروز در شهر میمنه آغاز شد و بعد از مدتی با شلیک های هوایی به خشونت کشیده شد.

به گفته وی، در این مظاهره هواداران عطامحمد نور، سرپرست ولایت بلخ و عبدالرشید دوستم، معاون اول و رهبر حزب جنبش حضور داشتند که در قسمتی از شهر با هم روبرو شدند.

بیدار اظهار داشت که در نتیجه این خشونت و شلیک های هوایی، به هیچ یک از شهروندان فاریاب آسیب نرسیده و نیروهای امنیتی موفق شده اند تا خشونت و مظاهره را کنترول کنند.

سخنگوی والی فاریاب افزود که این مظاهره بعد از مداخله نیروهای امنیتی خاتمه یافته و وضعیت فعلی شهر میمنه عادی است.

این در حالی است که در روز دوم سال روان، یک قطعه عکس عبدالرشید دوستم در شهر مزارشریف پایین کشیده شده و پاره شد و بعد از آن حزب جنبش سرپرست ولایت بلخ را در این کار دخیل دانسته و دست به مظاهره بر علیه عطامحمد نور زدند.a