مظاهره موافقان و مخالفان مسیر توتاپ

۲۱ ثور ۱۳۹۵

13118861_1787764151452614_1024455457562695402_nباشندگان بامیان و غور، نسبت به تغییر مسیر انتقال برق توتاپ به سالنگ تظاهرات گسترده ای راه اندازی کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مظاهره کننده گان تغییر مسیر خط انتقال برق توتاپ از بامیان ـ میدان وردک به سالنگ را ناعادلانه می دانند.

این مظاهره در ولسوالی های پنجاب ولایت بامیان و لعل و سرجنگل ولایت غور راه اندازی شده و مظاهره کننده گان خواهان تغییر تصمیم کابینه شده است.

به باور آنها، انتقال برق توتاپ از سالنگ، عدم توازن و انکشاف متوازن است و بر خلاف شعارهای انتخاباتی رهبران حکومت است.

آنان از رهبران حکومت می خواهند تا به خواست های برحق مردم ولایت های مرکزی توجه نمایند.

توتاپ و مسیر انتقال آن به یکی از چالش ها و تنش ها تبدیل شده و به همین منظور روز گذشته نماینده گان مجلس درگیری لفظی داشته و نشست مجلس را مختل کردند.

در عین حال، شماری از باشنده گان شهر گردیز ولایت پکتیا در انتقال پروژه توتاپ از ولایت های مرکزی تظاهرات کردند.

تظاهر کنندگان خواهان عملی شدن پروژه توتاپ از مسیر سالنگ شدند.

پیش از این نیز باشنده گان ولایت های بامیان و دایکندی نیز تظاهرات گسترده در پیوند به تغییر مسیر برق توتاپ راه اندازی کرده بودند.

بامیان،

برق،

پکتیا،

تظاهرات،

تغییر

توتاپ،

دایکندی،

سالنگ،

گردیز،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed