مطبعه دولتی”صکوک” به کمک آلمان تجهیز می شود

۱۳ حوت ۱۳۹۲

افغانستان و آلمان تفاهمنامه بازسازی  و انکشاف تصدی مطبعۀ دولتی “صکوک” را در کابل امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت مالیۀ افغانستان و ادارۀ انکشاف بین المللی آلمان(GIZ) آلمان، امروز سه شنبه (13 حوت) یادداشت این تفاهمنامه را منظور تمویل مشترک اعمار و انکشاف تصدی مطبعه صکوک برای چاپ تذکره و سایر اسناد رسمی به امضأ رساندند.

در این یادداشت، طرح صدور تذکره ها و سایر اسناد محرم دولتی و اوراق بها دار مطابق به نورم های بین المللی امنیت اسناد شامل است.

براساس این تفاهمنامه ساختمان جدید تصدی مطبعه صکوک در جنگلک کابل الی ختم سال 2016 اعمار و به بهره برداری خواهد رسید.

تکنولوژی و تجهیزات مطبعه از جانب مطبعه فدرالی آلمان (Bundesdruckerei) فراهم می شود که کارتهای هویت و پاسپورت را نیز چاپ خواهد کرد.

برای اینکه مدیریت ساختمان نورمهای امنیت و کیفیت را درنظرگرفته باشد، همچنان آلمان یک تیم متشکل از تکنیسین ها و متخصصین بین المللی و ملی را نیز ارسال خواهد کرد.

عبدالرزاق وحیدی، معین اداری وزارت مالیه با اشاره به این تفاهمنامه گفت: ” یک امر بسیار مهم است که افغانستان کارتهای هویت و اوراق بهاردار را مطابق به نورمهای بین المللی امنیتی تولید نماید.

اوگفت: ما از همکاری با کشور آلمان در ایجاد یک مطبعۀ مناسب و مصئون دولتی که اطمینان اسناد بهادار را بهبود می بخشید، استقبال می کنیم”.

وی همچنین علاوه کرد که تصدی مطبعه صکوک مؤثریت ادارۀ عامه را ارتقابخشیده و باعث افزایش عواید دولت و توسعه اقتصادی کشور خواهد شد.

وولف پلیزمان، رئیس بخش ادارۀ عامه جی آی زید که در مشارکت با وزارت مالیه افغانستان کار می کند، گفت:”این پروژۀ جدید یک گام مهمی در جهت تقویت ادارۀ عامۀ افغانستان به کمک همکاری تخنیکی آلمان بشمار می آید. “

براساس این تفاهم نامه، مطبعۀ فعلی صکوک با اعمار یک ساختمان جدید بشمول یک کارخانۀ تولید توسعه خواهد یافت، کارکنان کنونی به تعمیر جدید انتقال و ۲۵۰ الی ۳۰۰ کارمند جدید به آن افزوده خواهد شد.

این مطبعه با متداول ساختن امنیت بیشتر دربرابر تقلب اسناد مانند تذکره و شهادتنامه ها، هم برای دولت و هم برای مردم یک سلسله بهبودی ها را ضامن خواهد بود.

آلمان

افغانستان

پاسپورت

تجهیز

چاپ تذکره

صکوک

مطبعه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.