ناامنی مشکل تکراری، نگرانی تکراری

23-Jadi-Umomi-1نماینده گان مجلس بازهم نسبت به ناامنی و مشکلات تکراری برخاسته از آن، ابراز نگرانی کرده و خواهان توجه جدی برای حل این مشکل شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دقیقا بعد از هر حمله انتحاری، انفجاری و یا گروهی در نقطه ای از کشور، نماینده گان مجلس نگرانی خود را بازگو کرده و بعد از آن، این موضوع و رسیده گی به آن فراموش می شود.

نماینده گان در نشست امروز (۱۸حمل) در حالی از افزایش ناامنی در کشور ابراز نگرانی کردند که روز گذشته ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان شاهد حمله انتحاری بود.

در حمله دیروز در ولسوالی سیاه گرد، هشت فرد ملکی کشته و ۳۱ تن دیگر به شمول یک پولیس نظم عامه زخمی شد.

عبدالستار خواصی، نماینده مردم پروان در این نشست اظهار داشت که هر روز ناامنی و جنگ در کشور جریان دارد و این امر از سوی شماری در خارج از کشور رهبری می شود.

به گفته وی، در این جنگ و ناامنی که امتیاز آن را شماری از افراد به دست می آورند، مردم افغانستان قربانی درجه اول بوده و هستند.

خواصی از مجلس خواست تا برای حل این مشکل به صورت عمومی و جدی رسیده گی کنند.

در این رابطه دیگر اعضای مجلس نیز ابراز نگرانی کرده و عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس اظهار داشت که وضعیت کشور نگران کننده است.

ابراهیمی افزود که موافقت نامه های امنیتی ملزم به اجرا هستند و به اساس ضرورت امضا شده اند و دولت باید بازپرس این موضوع باشند.

رئیس مجلس نماینده گان صلح را نیاز مردم کشور دانسته و گفت که صلح باید تامین شود و از آدرس شورای ملی نفی نگردد.

گفتنی است که نگرانی های مجلس نماینده گان بعد از یک حادثه ناامنی بروز کرده و این امر بعد از حضور مقام های امنیتی در مجلس مرفوع شده و کار به مانند سابق پیش برده می شود و افغانستان هر روز شاهد ناامنی و گسترش آن به نقاط بیشتر کشور است.