مشکلات و نارسایی های زنان در کشور

April 16, 2015 - Kabul: Protest gathering to condemn the brutal killing of Afghan soldiers in Badakhshan, civilians in Mazar and kidnapping of 31 Afghans in Zabul.

April 16, 2015 - Kabul: Protest gathering to condemn the brutal killing of Afghan soldiers in Badakhshan, civilians in Mazar and kidnapping of 31 Afghans in Zabul.

رئیس اجراییه حکومت مشکلات و نارسایی های زنان در کشور را زیاد دانسته و از علما خواست تا برای کاهش خشونت علیه زنان راهکارهای اساسی روی دست گیرند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، داکتر عبدالله عبدالله، بعدازظهر امروز (۱۷حوت) در سمینار بررسی جایگاه زن از دیدگاه اسلام گفت که جای تاسف است از نام اسلام خشونت شده و از اسلام تخطی صورت می گیرد.

وی افزود که مشکلات و نارسایی های زنان در کشور زیاد است؛ اما حکومت متعهد است تا به این مشکلات رسیده گی کرده و راه حلی برای آنها بیابد.

عبدالله اظهار داشت که زنان افغانستان متاسفانه در اداره ها، پوهنتون و کوچه پس کوچه های کشور مورد آزار و خشونت قرار می گیرند و این امر نگرانی فامیل های کشور را افزایش می دهد.

وی نقش علما را برای کاهش خشونت ها و رسیدن زنان به حقوق مشروع شان مفید دانسته و اظهار داشت که علما با درک مشکلات محیط و اجتماع، باید راه های اساسی برای کاهش خشونت علیه زنان را جستجو کنند.

رئیس اجراییه، تجاوز به زنان در حال حاضر را به زنده به گور کردن دختران در زمان پیش از اسلام تشبیه کرده و افزود که این کار سلامت روحی و جسمی را ضربه می زند.

از هشتم مارچ روز جهانی زن در حالی در کشور تجلیل به عمل می آید که هم اکنون انواع خشونت های جسمی و روحی در برابر این قشر جامعه افغانستان صورت می گیرد.