مشکلات مردم دارالامان، تحفه حضور رئیس جمهور در پارلمان

۶ ثور ۱۳۹۵

road-leading-to-the-darul-aman-palaceتمام راه های مواصلاتی به تعمیر شورای ملی به خاطر حضور و نشست مشترک رئیس جمهور با نماینده گان، از شب گذشته به روی مردم بسته شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رئیس جمهور قرار است تا لحظاتی دیگر با حضور در نشست مشترک هر دو مجلس، در مورد اوضاع عمومی و به ویژه سیاست جنگ در کشور صحبت کند.

به همین دلیل، راه های مواصلاتی به شورای ملی در مسیر دارالامان کابل، از شب گذشته به روی ترافیک مسدود شده و تدابیر شدید امنیتی روی دست گرفته شده است.

وزارت دولت در امور پارلمانی نیز با نشر خبرنامه ای از مسدود بودن تمام ادارات دولتی و غیردولتی در مسیرهای مواصلاتی شورای ملی خبر داده بود.

اما این بندش راه ها، مشکلات مردم در این مسیر را به دنبال داشته و شکایت آنها را برانگیخته است.

جواد که برای حضور در وظیفه به سمت پل سوخته در حرکت بود و با ممانعت نیروهای امنیتی روبرو شده بود به خاورمیانه گفت :«من به سمت پل سوخته در حرکت بودم؛ اما نیروهای امنیتی اجازه عبور از یک دورخورد را به من ندادند و نیروهای امنیتی گفتند که به سمت پارلمان بروم.»

مریم زن 35 ساله نیز با مشکلات مشابه ای روبرو است، به گفته وی :«نمی دانم که چه صحبتی امروز می شود که همه راه ها را بند کرده و به مردم اجازه رفت و آمد نمی دهند.»

انتظار می رود که تا بعد از ظهر امروز، راه های مواصلاتی به شورای ملی به روی عموم ترافیک باز شود.

پارلمانف

رییس جمهور،

شورای ملی،

مسیر،

مشکلات،

ممانعت،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed