مشکلات زنان حاضر در نهادهای امنیتی

زنان حاضر در نهادهای امنیتی با مشکلاتی از جمله اذیت و آزار جنسی، تبعیض، جنس آسیب پذیر و عدم احترام روبرو اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این مشکلات در سروی شبکه زنان افغان ذکر شده است که امروز (۲۵جوزا) از سوی مسوولان این شبکه در اختیار رسانه ها قرار گرفت.

سمیرا حمیدی، رئیس هیئت مدیره شبکه زنان افغان می گوید که سروی آنها نشان می دهد که خانم هایی که در نهادهای امنیتی افغانستان کار می ‌کنند؛ در محل کارشان با مشکلات زیاد روبرو اند.

maxresdefault

به گفته وی، این سروی که از طریق ورکشاپ‌ ها با زنان هشت زون کشور که در ارگان ‌های امنیتی اشتغال دارند، تهیه شده، نشان می دهد که به زنان به عنوان یک بخشی از این نهادها احترام گذاشته نمی شود و به عنوان جنس دوم به آنها نگاه می شود.

خانم حمیدی اظهار داشت که بخشی از مصاحبه شونده گان نیز از اذیت و آزار جنسی در اداراتشان شکایت داشته و این روند را عاملی برای دلسردی شان عنوان کرده اند.

با این حال، شبکه زنان افغان پیشنهادهایی نیز در مورد حل این مشکلات به دولت و جامعه جهانی ارائه داشت که در بخشی از این پیشنهادها به مردمی شدن جلب و جذب خانم ها در نهادها و نیروهای امنیتی تاکید شده است.

همچین ترفیع زنان نیروهای امنیتی بر اساس شایسته سالاری از دیگر پیشنهادها بود.

شبکه زنان افغان همچنین از جامعه جهانی خواست تا در نشست وارسا به کمک هایشان در بخش زنان حاضر در نیروهای امنیتی ادامه داده و این کمک ها را مشخص بسازد و برنامه های آموزشی حقوق بشر را نیز انجام دهند.

در عین حال ظاهر عظیمی مسئول بخش جندر وزارت دفاع افغانستان که در این نشست شرکت داشت اطمینان داد که پیشنهادهای ارائه شده را مورد بررسی قرار خواهند داد تا مشکلات زنان حاضر در نهادها و نیروهای امنیتی مرفوع شود.