مشکلات دهقانان در سمنگان مرفوع می شود

13521789_10201664854218884_1319292156_n.pngبا تهداب گذاری کانال آب رسانی در ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان امید واری ها بر این است که مشکلات دهقانان از نگاه نا رسایی آب زراعتی به زمین های زراعتی  شان مرفوع شده محصولات خوبی بدست می آورند.

شماری از باشنده گان ولسوالی حضرت سلطان که اکثر شان دهقان هستند در محفل تهداب گذاری کانال آسیاباد این ولسوالی اشتراک کرده اند، خرسندی می کنند که مشکلات سالهای متمادی شان برطرف می شود.

عبدالسلام دهقانکار ۵۰ ساله با حضور درین محفل ازین اقدام حکومت خرسندی نموده می گوید؛ در سالهای گذشته کمبود آب و خراب بودن کانال ها باعث می شد کشتزارهایش بخوبی آبیاری نگردد و محصولات زراعی اش متضرر شود.

او می افزاید : ” ده جریب زمین دارم، در سالهای گذشته آب نمی رسید حاصلات ما از بین می رفت و بسیار کم حاصل بدست میاوردیم، همی کانال که ساخته شود انشالله مشکلات تمام زمین دارا برطرف میشه”.

سنگ تهداب پروژه ترناب و کانال آسیاباد ولسوالی حضرت سلطان در حالی از سوی مقام های محلی ولایت سمنگان به زمین گذاشته می شود که دهقانان نیازمند ساخته شدن این کانال هستند، اخترمحمد خیرزاده معاون والی سمنگان پس از تهداب گذاری این کانال گفت که این پروژه ۱۵ ملیون افغانی از کمک های بانک جهانی هزینه بر میدارد که کار اعمار آن در درازای ۱۳ ماه آینده تکمیل می گردد.

به گفته معاون والی سمنگان با تکمیل شدن کار این پروژه ۱۳ هزار هکتار زمین تحت پوشش آبیاری قرار می گیرد و آب آشامیدنی اهالی ۸ قریه نیز تامین می شود.