سرطان ۲۴, ۱۳۹۹

مشاور امنیت ملی با سفیر چین و روسیه در کابل دیدار کرد

اتمرمحمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان دیدار های جداگانه با الکساندر ماتیتکسی سفیر روسیه و یاو جینگ سفیر چین در کابل داشت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این دیدارها، پیرامون روابط افغانستان با کشورهای روسیه و چین بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

مشاور امنیت ملی افغانستان با اشاره به  دیدارهای رسمی رئیس جمهوری افغانستان با سران برخی از کشورها در فرانسه و ایتالیا، یکبار دیگر بر همکاری صادقانه کشورهای همسایه در جهت تأمین امنیت و تحکیم صلح در افغانستان تاکید نمود.

مشاور امنیت ملی افغانستان پیشرفت در روند صلح را منوط به اقدامات صادقانه پاکستان علیه گروه های تروریستی در خاک آن کشور و پایان یافتن فعالیت های دهشت افگنانه ای مخالفین مسلح دولت افغانستان عنوان کرد.

همچنین سفرای کشورهای چین و روسیه حمایت کشورشان را از پالیسی تأمین امنیت و تحکیم صلح دولت افغانستان اعلام داشتند و یکبار دیگر بر تداوم همکاری های امنیتی و اقتصادی کشورهای شان با دولت افغانستان اطمینان دادند.

در این دیدار ها در رابطه به سایر مسایل مورد علاقه جانبین نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت.