مشاور امنیت ملی افغانستان به تاجیکستان سفر کرده است

160810173054_afghanistan_atmar_tajikistan_trip_rahman_640x360_tajikistanpresidentialsiteمحمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان پس از سفر به جمهوری اسلتکمی ایران روز چهارشنبه در راس هیاتی با هدف دیدار و ملاقات با رئیس جمهوری و مقامهای امنیتی پولیس و مرزبانی تاجیکستان وارد این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای حنیف اتمر روز چهارشنبه با “امامعلی رحمان” رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار کرد و دو طرف در باره مسایل مبارزه مشترک با تروریسم و افراط گرایی، قاچاق مواد مخدر و مراقبت از مرزهای دو کشور را صحبت کردند.

همچنین در این دیدار رئیس جمهور تاجیکستان گفته است: “اولین زمینه ای که تمام محک مناسبتهای ما را با افغانستان معین می‌نماید، اصل همسایگی نیک می باشدو همکاری با افغانستان در فهرست اولویت های سیاست خارجی تاجیکستان قرار دارد.”

در این دیدار همچنین موضوع “طرح ریزی اقدامات جدی و مؤثر” برای تنطیم فعالیت گذرگاه های مرزی و پل های ارتباطی بر فراز رودخانه پنج، تقویت همکاری نیروهای مرزبانی دو کشور و تحکیم روابط میان نهادهای امنیتی ” افزایش خظر تروریسم و افراط‌گرایی بین‌المللی” در منطقه و جهان مطرح شده است.

او همچنین با مقامهای شورای امنیت ملی و کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در باره مسایل مورد نگرانی هردو کشور دیدار و ملاقات کرده است.

پیش از این، محمد حنیف اتمر در سفری به ایران با مقامهای دولتی آن کشور هم دیدار داشت و خواستار گسترش همکاریها برای ایجاد امنیت پایدار در مرزها و کمک به مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر شده بود.

سفر آقای اتمر به تاجیکستان در حالی صورت می‌گیرد که اخیرا ناآرامی ها در شمال افغانستان، بویژه در مناطق هم‌مرز با تاجیکستان، افزایش یافته است.

بر اساس گزارشها گروه های مربوط به طالبان مسلح و گروه تروریستی داعش و همچنین تروریستان از کشورهای آسیای میانه، طی دو سال اخیر در این مناطق حضور خود را تقویت کرده‌اند.