مسکو؛ پلی برای صلح افغانستان؟؟!!

۱۳ عقرب ۱۳۹۷

صلح افغانستان همچنان یک آرزو باقی مانده و همزمان با فرارسیدن فصل سرما، نشست های گوناگون برای رسیدن به این آرزو از سوی کشورها و نهادهای مختلف برگزار می شود.

به همین منظور در روزهای اخیر، زمزمه ها برای نشست مسکو با حضور نماینده گان شماری از کشورهای دخیل در مسایل افغانستان و شاید هم نماینده طالبان مسلح نسبت به دیگر مسایل، پرسر و صدا تر است.

وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرده است که نشست صلح مسکو در آینده نزدیک و به هدف رسیدن به راهی برای تامین صلح در افغانستان برگزار می شود.

اما با اینکه احتمال دارد وقت کمی به برگزاری این نشست باقی مانده باشد، تا حال دولت کابل به صورت رسمی اعلام نکرده است که به نماینده گی از کشور چه شخص و یا اشخاصی در این نشست شرکت می کنند و یا هم آن را تحریم می کند؟

این در حالی است که چندی پیش وزارت امور خارجه اعلام کرده بود در نشست مسکو اشتراک نخواهند کرد و حضور طالبان در این نشست را نیز غیرضروری خوانده بود.

در همین رابطه، صبغت الله احمدی، سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرگزاری خاورمیانه، اظهار داشت که تاکنون برای نشست مسکو توافق کلی در دولت حاصل نشده است.

به گفته وی، بخشی از این مذاکرت میان شورای عالی صلح و حکومت بوده که احتمال دارد عضوی یا اعضایی از این شورا در نشست مسکو حضور پیدا کنند.

احمدی در این رابطه جزئیات بیشتر ارائه نکرد.

در عین حال، خواجه قمرالدین صدیقی، آگاه امور سیاسی به خاورمیانه گفت افغانستان از لحاظ استراتیژیک و جغرافیایی، در جایگاه برجسته ای قرار دارد و برای مبارزه با تروریسم و برقراری صلح و امنیت دایمی در آن، به یک اجماع بین المللی نیاز است.

به باور وی، این اجماع باید در کنار افغانستان باشد و نقش اصلی در روند صلح را نیز باید مردم و دولت افغانستان به عهده داشته باشند تا نشست هایی مانند «مسکو» نتیجه بخش باشد و باورمندی مردم نیز بیشتر شود.

صدیقی اظهار امیدواری کرد که امریکا، روسیه و اشتراک کننده گان در نشست مسکو برای رسیدن به یک اجماع متحد و برقراری صلح و ثبات، تلاش صادقانه انجام دهند.

این کارشناس در مورد تاثیرگذاری نشست مسکو برای صلح افغانستان گفت که باید تعریف مشخص از صلح وجود داشته باشد؛ در غیر آن هیچ دستاوردی در میان نخواهد بود؛ چون شورای عالی صلح از ده سال بدینسو پیرامون صلح افغانستان کار میکند؛ اما مردم شاهد نتایج ملموس از این کارکردها نبوده است.

وی تاکید کرد که صلح بدون داشتن یک استراتیژی مشخص و ممکن تامین نمی شود و بدون تعریف مشخص از دشمن نیز حضور هئیت به سود صلح نخواهد بود.

صدیقی در خصوص حضور و یا عدم حضور طالبان در نشست مسکو اظهار داشت تا زمانی که این گروه از زیر سلطه پاکستان و دیگر حامیانشان بیرون نشده و ثابت نسازند که به دنبال یک صلح دایمی در کشور هستند، حضور و یا عدم حضورشان در هیچ نشستی موثر نخواهد بود.

با آنهم، این کارشناس مسایل سیاسی معتقد است که حضور طالبان مشروط به مذاکره و توافق امریکا و روسیه است، قسمیکه ملا غنی برادر از زندان آزاد شد و 5 تن از اعضای برجسته طالبان مسلح برای مذاکره با امریکا در دفتر قطر حضور یافتند.

با این حال باید دید که سرانجام نشست مسکو چه خواهد بود و منفعت بیشتر از آن را چه کسانی خواهند برد و آیا نقش و خواسته مردم درنظر گرفته می شود یا بازهم کشوری به مانند پاکستان سنگ اندازی کرده و فصل سرما را برای تجهیز و تمویل دوباره مخالفان دولت سپری خواهد کرد؟

افغانستان

روسیه

صلح

مسکوٰ


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.