مسوده توافقنامه صلح با حزب اسلامی امضا شد

mohammad-khanمعاون اول ریاست اجرائیه از امضای مسوده توافقنامه صلح با حزب اسلامی خبر داده و گفت که این مسوده بعد از امضای ابتدایی در اختیار حکومت و حکمتیار قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، انجنیر محمد خان با حضور در کنفرانس خبری در کابل اظهار داشت که این مسوده بعد از دو ماه و با حضور ۲۰ هیئت حزب اسلامی تهیه شده است.

محمد خان اظهار داشت که این مسوده امروز در منزل پیر سید احمد گیلانی، رئیس شورای عالی صلح در سه فصل و ۲۶ ماده به امضا رسیده است.

به گفته وی، برای تهیه این مسوده، حزب اسلامی هیچ امتیازی از جمله حضور در کابینه، وزارت خانه و یا سفارت خانه نخواسته است.

منبع افزود که در ابتدا خواست های حزب اسلامی زیاد و بالا بود؛ اما در جریان گفتگوها این امتیازها تنزل یافت که به طور مثال در ابتدا خواهان خروج بدون قید و شرط نیروهای خارجی از کشور بود که در توافقنامه آمده است :«اگر قوت های خارجی مطابق به توافقنامه از پیش تعیین شده بیرون شوند، مورد قبول و استقبال دو طرف (حکومت و حزب اسلامی) است.»

محمد خان بیان داشت که حکومت از صلح با حزب اسلامی استقبال می کند و این روند را برای تحکیم صلح در کشور موثر می داند.

معاون اول ریاست اجرائیه گفت که از نگاه زمان، نهایی شدن گفتگوهای صلح با حزب اسلامی مهم است؛ چون آغاز فصل دوم جنگی شورشیان (نیش زدن تریاک) آغاز شده و این روند به شکست این دور جنگ تاثیرگذار است.

منبع افزود که حکومت بعد از نهایی شدن توافقنامه صلح با حزب اسلامی، به صورت رسمی درخواست خود را برای خروج رهبران این گروه از لیست سیاه سازمان ملل ارائه می کند.

محمد خان تصریح کرد که حکومت در مورد عفو، رهایی و یا اعدام زندانیان بر اساس قانون عمل می کند و برخلاف قانون، در مورد هیچ یک از زندانیان اقدام نمی کند.

این در حالی است که پیش از این شورای عالی صلح گفته بود که برای خروج نام رهبران حزب اسلامی از لیست سیاه سازمان ملل، به زمان زیادی نیاز است.