مسوده بودجه ۱۳۹۶ به مجلس سنا معرفی شد

۱۸ عقرب ۱۳۹۵

وزارت مالیه بودجه سال مالی آینده را برای نظریات مشورتی، به مجلس سنا معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مطابق ماده ۹۰ و ۹۸ قانون اساسی کشور وزارت مالیه باید مسوده بودجه مالی را برای گرفتن نظریات مشورتی به مجلس سنا معرفی کند.

به همین منظور، وزارت مالیه امروز (18عقرب) بودجه مالی سال 1396 را به مجلس سنا معرفی کرده و از این مجلس خواست تا دو هفته دیگر نظریاتشان را در این رابطه ارائه کنند.

اکلیل حکیمی وزیر مالیه هنگام معرفی مسوده بودجه به مجلس سنا گفت که این طرح بر اساس امکانات و نیازمندی ها و اولویت دولت ترتیب شده است.

به گفته وی، بخشهای امنیت و زیربناها ۳۶ و ۲۱ درصد این بودجه را به خود اختصاص داده و سهم بخشهای معارف و زراعت در این بودجه نیز ۱۳ و ۶ درصد می باشد.

در طرح بودجه سال آینده، تمویل ۱۱۷ پروژه جدید در مقیاس های بزرگ، متوسط و کوچک زیر بنایی، معارف و صحت نیز گنجانیده شده است.

مجموع بودجه سال آینده، ۴۶۶ میلیارد افغانی پیش بینی شده است که از این میان ۲۸۷ میلیارد آن بودجه عادی و ۱۷۸میلیارد افغانی آن بودجه انکشافی می باشد.

بودجه

سال آینده

مجلس سنا

مسوده


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.