مسعود اندرابی، سرپرست ریاست امنیت ملی آغاز به کار کرد

۲۰ قوس ۱۳۹۴

عبدالهمسعود اندرابی، سرپرست ریاست عمومی امنیت افغانستان روز جمعه (۲۰ قوس) رسما آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای اندرابی را دکتور عبدالله عبدالله “رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی” به کارمندان ریاست امنیت ملی با حضور “رحمت الله نبیل” رئیس پشین امنیت ملی، معرفی کرد.

رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی روز پنجشنبه استعفای خود را به رئیس جمهور ارایه کرد و رئیس جمهور غنی ضمن پذیرفتن استفعای آقای نبیل در یک نشست اضطراری با مقامات امنیتی و رئیس اجرایی، مسعود اندرابی را به عنوان سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی تعیین کرد.

دلیل استعفای آقای نبیل مداخله رئیس جمهور در امور کاری وی عنوان شده و رئیس جمهورغنی بارها از او خواسته بوده که استعفای خود را اعلام کند.

مسعود اندرابی سرپرست امنیت ملی

مسعود اندرابی در ولسوالی ده صلاح دره اندراب زاده شده و دارای مدرک لیسانس از رشته تکنالوژی معلوماتی می باشد.

وی، افزون برزبان های فارسی و پشتو،بر زبان های انگلسی، عربی و اردو نیز تسلط کامل دارد.

آقای اندرابی عضویت کدام جریان سیاسی ونیز شهروندی کدام کشور خارجی را ندارد او متاهل بوده و دارای دو دختر و یک پسرمی باشد.

مسعود اندرابی در پست های مختلف از جمله، هفت سال در دفتر انکشافی سازمان ملل متحد برای افغانستان کارکرده و پس از آن در سطوح رهبری ریاست عمومی امنیت ملی فعالیت داشته و در دو سال اخیر در سمت معاونیت اوپراتفی ریاست عمومی امنیت ملی کار کرده است.

اندرابی

عبدالله

مسعود

نبیل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed