سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

مسدود شدن شاهراه بنابر خواست نامشروع

tiiiمردم ولسوالی بغلان مرکزی، شاهراه بغلان ـ کندز را برای چهارمین روز متوالی به روز ترافیک مسدود کردند.

فیروزالدین ایماق، معاون شورای ولایتی بغلان در گفتگو با خبرگزاری خاورمیانه گفت که، مظاهره کننده گان امروز (یکشنبه ۱۷عقرب) شاهراه را بنابر دلایل و خواست های نامشروع به روی ترافیک مسدود کرده اند.

به گفته وی، این مظاهره کننده گان دو خواست دارند مبنی بر اینکه مرکز ولایت به مانند گذشته به بغلان مرکزی انتقال یابد و دیگر اینکه دانشگاه بغلان مرکزی نیز دوباره فعال شود.

ایماق اظهار داشت که دانشگاه برای مدت کمی و بنابر ناامنی ایجاد شده در مسیر شاهراه بغلان مرکزی، بنابر خواست استادان و دانشجویان به پلخمری انتقال یافته و بعد از حل مشکلات امنیتی دوباره به مکان اصلی خود در بغلان مرکزی انتقال می یابد.

وی خواست مردم مبنی بر انتقال مرکز ولایت به بغلان مرکزی را یک خواست نامشروع و خارج از صلاحیت های مقام های محلی دانسته و می افزاید که این کار بعد از بررسی ۱۴ واحد اداری مرکزی صورت می گیرد.

از سوی دیگر، دیده می شود که همیشه مردم ولایت بغلان بنابر خواست های مشروع و یا نامشروع در حال مظاهره بر علیه مقام های محلی و یا دیگر مشکلات هستند.

در این رابطه، فیروزالدین ایماق، معاون شورای ولایتی بغلان، دخالت دست های داخلی را عامل اصلی مشکلات اجتماعی در این ولایت می داند.

به گفته وی، دست های داخلی که اهداف شخصی خود را به دنبال دارند، از احساسات مردم استفاده کرده و این ولایت را به یک ولایت ناآرام اجتماعی تبدیل کرده اند.

ایماق از این دست های داخلی دخیل در مشکلات مردمی ولایت بغلان، نامی نبرد.

گفتنی است که پلخمری در زمان حکومت داکتر نجیب الله به عنوان مرکز ولایت بغلان تعیین شد و پیش از این شهر، بغلان مرکزی به عنوان مرکز ولایت بغلان بود.