مسئولیت حریم هوایی افغانستان به نیرهای داخلی سپرده میشود

۳ حوت ۱۳۹۳

مسئولین اداره هوانوردی افغانستان می گویند تا چند ماه دیگر مسئولیت کنترل حریم هوایی افغانستان از نیروهای خارجی به دولت افغانستان منتقل می شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در سیزده سال گذشته نیروهای خارجی مسئولیت حریم فضایی افغانستان را بر عهده داشتند و بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی، این مسئولیت یک سال دیگر تمدید شد. با پایان مهلت یک ساله نیروهای خارجی، قرار است که تا چند ماه دیگر کنترل حریم هوایی افغانستان به نیروهای افغان سپرده شود.

قاسم وفایی زاده، معاون اداره مستقل هوانوردی کشور می گوید: برای اینکه ما بتوانیم که این فرایند را سرعت ببخشیم احتیاج به نیروهای متخصص داریم و لذا باید با کشورهای مختلف برای آموزش نیروهای افغان به توافق برسیم. این مساله می تواند یک مسئولیت سنگین برای اداره هوانوردی کشور قلمداد شود.

وفایی زاده اعلام کرد هم اکنون تعداد زیادی از نیروهای افغان در داخل و خارج از کشور در حال آموزش های لازم برای به دست گرفتن مسئولیت کنترل اداره هوانوردی هستند.

افغانستان،

حریم هوایی،

کنترل،

مسئولیت،

منتقل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.