مسئولان مستوفیت ۶ ولایت کشور تعیین شدند

m1وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان اعلام کرد که مسئولان مستوفیت شش ولایات کشور پس از سپری نمودن پروسه شفاف رقابت تعیین شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، بست های رتبه دوم مستوفیت ولایات  ارزگان، خوست، میدان وردک، بغلان و بامیان بتاریخ ۲۵ دلو۱۳۹۴   به اعلام رقابتی سپرده شده بود.

این بست ها بر اساس دستور وزیر وزارت مالیه کمیتۀ متشکل از این وزارت و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری بمنظور شفافیت در روند پروسه رقابت تعیین شده اند.

وزارت مالیه اعلام کرد که در بست های مذکور  به تعداد ۲۵ تن  واجد شرایط دانسته شده بود و پس از سپری نمودن امتحانات تحریری و تقریری طی پیشنهاد وزارت مالیه و حکم(۲۹۲)مؤرخ ۶/۲/۱۳۹۵ ریاست جمهوری بحیث مستوفی ولایات متذکره منظور و به ادارات ذیربط  ومقامات ولایت معرفی گردید.

رهبری وزارت مالیه تصمیم دارد تا در تشکیلات این وزارت بعضی اصلاحلات بیآورد تا کار را به اهل کار سپرده و بصورت شفاف پروسه استخدام را راه اندازی نماید و  بر اساس آن در برخی از بست های وزارت مالیه تغییرات آمده و برخی دیگر هم تحت کار میباشد و در آینده نیز این پروسه جریان خواهد داشت.

هدف از اصلاحات تشکیلاتی در وزارت مالیه سپردن کار به اهل کار، مبارزه با فساد و افزایش در عواید ملی خوانده شده است.

گفتنی است که ستخدام در وزارت مالیه مانند گذشته براساس تجربه، تخصص، اصل شایسته سالای و صداقت صورت می گیرد.