مرکل هنگام اسکی در سوئیس از ناحیه لگن آسیب دید

۱۷ جدی ۱۳۹۲

 “آنگلا مرکل” صدر اعظم آلمان که در جریان اسکی در سوئیس مصدوم شده است، در سه هفته آینده بسیاری از سفرها و برنامه های کاری خود را لغو می کند، این مطلب را سخنگوی دولت آلمان اطلاع داده است.

پیشتر گزارش شده بود که مرکل در حادثه ای که هنگام ورزش اسکی در سوئیس برای وی رخ داد، زخمی شد و لگن خاصره اش ترک بر داشت.

با این حال سخنگوی دولت آلمان گفت که مرکل به رغم مصدومیت و داشتن مسکل از نظر تحرک، به انجام کارهای دولتی و رسیدگی به امور کشور ادامه می دهد.

آلمان

اسکی

بازی

سوئیس

مارکل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.