مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری افتتاح شد

۱۱ سرطان ۱۳۹۵

افتتاحمرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری طی مراسمی از سوی “محمد اشرف غنی” رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر دیروز با حضور گسترده مقامات بلند پایه دولتی رسماً افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این مراسم رئیس جمهور به خانواده های شهدای حادثه تروریستی کابل ابراز تسلیت کرد و از مردم خواست که در مقابل باغیان با یک آواز ایستادگی نمایند.

او گفت که امروز فرزندان ما به مرکز تعلیمی پولیس می رفتند که طریقه تطبیق قانون را بیاموزند تا فردا هر زن، مرد و طفل افغان با اعتماد به اینکه پولیس از آنها حفاظت می کند، به زنده گی و امور شان دوام بدهند.

رئیس جمهور گفت که کشف جرایم توسط پولیس و تحقیق آن و اقامه دعوا علیه متهم در محکمه از طرف څارنوال مطابق احکام قانون صورت می گیرد. او تاکید کرد که باید قانون بدون در نظر داشت موقف، بالای همه تطبیق گردد.

رئیس جمهور از ستره محکمه بخاطر اصلاحات به وجود آمده از جمله تبدیلی هزار تن از قضات، تغییرات در څارنوالی و فعال شدن بهتر مرکز جرایم سنگین وزارت امور داخله تشکری کرد.

محمد اشرف غنی گفت که تنها راه مبارزه پیگیر و ایجاد فضای اعتبار این است که نهاد های قانونی وظایف خود را انجام دهند.

آقای غنی از مسئولین مرکز عدلی و قضایی خواست که به قوانین اتکا داشته باشند و دقت و سرعت عمل را در نظر گیرند. او گفت که به دقت قضایا را پیگیری کنند، تا افراد آلوده و غیر آلوده با فساد، تفکیک شوند.

همچنان رئیس جمهور گفت که مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری باید در اجراات خویش قاطعیت داشته باشد و فیصله های آن بدون در نظرداشت موقف اشخاص صورت گیرد.

همچنین داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت صحبت کرد و ضمن تسلیت بخاطر حادثه تروریستی امروزی گفت که تاسیس مرکز عدلی و قضایی نشاندهنده اراده دولت جمهوری اسلامی افغانستان در راستای تطبیق احکام قانون اساسی و مبارزه با فساد است.

رئیس اجرایی افزود که مرکز متذکره به منظور اهداف سیاسی ایجاد نشده و ما مجال استفاده سیاسی از آنرا نمی دهیم. وی گفت که اصلاحات در سیستم عدلی و قضایی کشور آغاز شده است و در مطابقت با قانون تطبیق می گردد. او خاطر نشان کرد که ایجاد این مرکز در راستای تحقق خواست مشروع و برحق مردم افغانستان می باشد.

داکتر عبدالله گفت که هدف، اراده و عزم این است که این مرکز به موفقیت نایل آید و مردم انتظارات خوبی از آن داشته باشند.

محمد فرید حمیدی لوی سارنوال کشور در این مراسم گفت که خوشی و غم مردم ما باهم عجین شده است، امروز فرزندان روزه دار ما به شهادت رسیدند و

در عین حال خبر خوش افتتاح این مرکز برای خدمتگذاری به مردم افغانستان است.

فرید حمیدی به مردم افغانستان اطمینان داده گفت که بعد از این دستان و سهم مامورین دولتی را از جیب مردم افغانستان کوتاه می کنیم.

او گفت که ایجاد مرکز عدلی و قضایی اطمینان است برای مردم افغانستان که عدالت تامین می شود، حاکمیت قانون به وجود می آید و به مردم فرصت داده می شود که در سایه حمایت از قانون زنده گی کنند و برای حمایت از حقوق، آزادی ها، عدالت و حاکمیت قانون امیدوار باشند.

لوی سارنوال کشور خاطر نشان کرد که مبارزه ما بی طرفانه، منصفانه، بادقت، با قاطعیت و غیر سیاسی است و اجراات این مرکز با دید واضح بوده و سلیقه ای و سیاسی نخواهد بود.

حمیدی گفت که مبارزه با فساد تنها برای امروز نیست بلکه برای ایجاد زندگی مطمئن و آبرومندانه برای نسل های آینده است، پس این مبارزه را با باید جدی بگیریم و آنرا قاطعانه به پیش ببریم.

اداری

افتتاح

عبدالله

غنی

مبارزه با فساد

مرکز

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری افتتاح شد


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed