مرکزعدلی و قضایی مبارزه با فساد هفته آینده افتتاح می شود

13502634_1016074968468745_3969548089896437749_oاولین نشست به منظور ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد، به ریاست رئیس جمهور غنی دایر شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این نشست امروز چهارشنبه (۲سرطان) به منظور مبارزه علیه فساد و چگونگی پیشرفت کار مرکز عدلی و قضایی برگزارشد.

در این نشست، ابتدا فرید حمیدی لوی څارنوال کشور در مورد اجراات و آمادگی‌ها به منظور ایجاد مرکز مذکور، گزارش خویش را ارائه نمود.

در این نشست فیصله گردید، که مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد، تا اواخر هفتۀ آینده افتتاح و بگونۀ عملی کار آن آغاز گردد.

این مرکز جدید عدلی و قضایی مبارزه با فساد، اتهامات و دوسیه‌های مربوط به مقامات دولتی را بررسی خواهد کرد.

در این نشست محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، محمد حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی، فرید حمیدی لوی څارنوال، تاج محمد جاهد وزیر امور داخله، عبدالبصیر انور وزیر عدلیه و عبدالسلام رحیمی رئیس عمومی ادارۀ امور حضور داشتند.