سرطان ۲۴, ۱۳۹۹

مردم بازهم از معاملات پشت پرده مجلس بی خبر ماندند

parliment-of-Afghanistanدر حالی که نشست عمومی مجلس نماینده گان روند عادی خود را پشت سر می گذاشت؛ اما به خواست رئیس بانک مرکزی، مجلس سری اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نشست امروز (شنبه ۳۰عقرب) مجلس نماینده گان به علت و عوامل بلند رفتن قیمت مواد اولیه از جمله مواد سوختی و گاز مایع و همچنان پایین آمدن ارزش پول افغانی در برابر دیگر اسعار خارجی اختصاص داشت.

در این نشست، نماینده گان مردم نگرانی عمده خود را در قبال بالا رفتن قیمت مواد اولیه و سوخت ابراز داشته و از کاهش قدرت خرید مردم خبر دادند.

نماینده گان که خود معاش و امتیازات بالایی دریافت می کنند و در کنار آن دیگر امتیازات نیز دارند، به عنوان منتخب مردم و از دل مردم، ادعا کردند که قیمت گاز و مواد سوختی به صورت سرسام آور بالا رفته و با فرارسیدن فصل سرما، مشکلات موکلین آنها نیز زیادتر شده است.

در عین حال، این نماینده گان اظهار داشتند که بالا رفتن ارزش اسعار خارجی در برابر پول افغانی، از جمله عوامل مهم بالارفتن قیمت مواد اولیه بوده و موکلین آنها که معاش ناچیز افغانی دریافت می کنند، با مشکلات عدیده ای روبرو هستند.

بعد از اظهارات و سوالات نماینده گان، همایون رسا، وزیر تجارت و صنایع اظهار داشت که برای پایین آوردن قیمت مواد سوختی و گاز مایع، تلاشهایشان جریان دارد.

به گفته وی، خریداری تجار و بازرگانان گاز بیشتر از میزان مورد ضرورت در زمستان امسال بوده و دولت نمی تواند در بازار آزاد رقابت کند؛ اما برای تثبیت قیمتها و کاهش آن، در بازار گاز مداخله کرده است.

رسا اظهار داشت که پاککاری شرکت گاز در ترکمنستان که بیش از یک ماه را در بر گرفت که گاز صادر نمی کرد و یکی از دلایل افزایش قیمت گاز بوده است که این مشکل تا سه یا چهار روز آینده حل شده و این شرکت دوباره فعالیت خود را شروع می کند با این کار، قیمت گاز بازهم پایین می آید.

وزیر تجارت همچنین اظهار داشت که بالارفتن ارزش اسعار خارجی در برابر افغانی نیز از دیگر عوامل بالارفتن قیمت گاز و مواد سوختی بوده است.

همایون رسا هم که از امتیازات عالی کابینه برخوردار است و هیچ وقت در غم بالا رفتن قیمت مواد اولیه زنده گی و سوخت نخواهد بود و در شرایطی که زنده گی برای مردم عادی در کشور در شرایط فعلی سخت است، به صراحت اظهار داشت که :«بازار تحت کنترول ما است.»

حال معلوم نیست که منظور از این کنترول چه خواهد بود؟ آیا خودشان در بازار دخالت دارند و در بالا رفتن قیمت ها کدام منفعتی خارج از امتیازهای کابینه شاملشان می شود؟

اما نکته قابل توجه در نشست امروز مجلس که مخاطب خاص آن به گفته نماینده گان، ملت افغانستان است، سری اعلام شدن و بی خبر ماندن مردم از نتایج و معاملات پشت پرده بود که به درخواست رئیس بانک مرکزی صورت گرفت.

در حالی که مردم باید از طریق نماینده گانشان از نتایج موثر بر زنده گی شان باخبر باشند؛ اما همین نماینده گان با اکثریت آرا موافقت کردند که مجلس سری شده و مردم بازهم از علت سخت شدن شرایط زنده گی شان بی خبر باشند.

در این رابطه، تاج محمد اکبر، استاد دانشگاه کابل به خبرگزاری خاورمیانه گفت :«مردم همیشه از مسایل مهم و عمده زنده گی شان در مجلس بی خبر بوده اند و یک کار تازه نیست.»

به گفته وی، سیاست های بانک مرکزی برای ثبات ارزش افغانی، کاملاً ناکارآمد بوده و در بالا و یا پایین رفتن ارزش افغانی یک تعداد معدود افراد که با کابینه و مافیا ارتباط دارند، منفعت می برند و مشکلات آن برای ملت باقی می ماند.

اکبر اظهار داشت که معاملات پشت پرده از گذشته بوده، تا حال نیز است و چالش آن برای مردم می ماند.

به باور وی، این حق مردم است که از عوامل سهولت و یا سختی در زنده گی شان باخبر باشند و بدانند که چرا دالر بالا رفته و زنده گی آنها هر روز دشوارتر می شود؛ اما این حق از سوی نماینده گانشان نقض می شود.

این استاد دانشگاه بیان داشت :«یک وزیر از سوی نماینده گان استجواب و استیضاح می شود؛ اما به راحتی و بعد از مسایل پشت پرده رای اعتماد گرفته و به کارش ادامه می دهد.»

نشست عمومی مجلس نماینده گان برای پیدا کردن علت سخت شدن زنده گی مردم افغانستان در حالی سری اعلام شده و نتایج آن تنها برای نماینده گان و اعضای کابینه باقی می ماند که امروز یک دالر امریکایی برابر با ۶۸ اعشاریه ۳۰ افغانی می باشد.