اسد ۱۶, ۱۳۹۹

مذاکرات صلح نبایدحاکمیت ملی افغانستان را زیر سوال ببرد

سفیر هند در کابل گفته است که دولت افغانستان در گفتگوهای صلح باید سیاستی را اختیار کند که مطابق خواست مردم این کشور باشد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، امر سینا، سفیر هند  گفته است که اگر گفتگوهای صلح به قیمت کنترول سیاست خارجی افغانستان از سوی پاکستان بیانجامد؛ مردم افغانستان آن را نقض حاکمیت ملی خود دانسته و رد خواهند کرد.

وی ضمن استقبال از نقش پاکستان در گفت وگوهای صلح، هشدار داد که اگر مردم افغانستان حس کنند که این روند سیاست خارجی کشورشان را زیرتاثیر کشور دیگری قرار می دهد، آن را نخواهند پذیرفت.

امر سینا افزود: پاکستان در کنار همکاری با شبه نظامیان تندرو برای ویرانی افغانستان ، گاهی سربازان ارتش خود را نیز به این کشور می فرستد.

سفیر هندوستان گفت: واقعیت این است که پاکستان، هم در افغانستان و هم درهند از نیروهای نیابتی استفاده می کند. این نیروها یا طالبان هستند یا گروه های تروریستی مانند لشکر طیبه، حقانی و یا لشکر جهنگوی می باشند.

وی گفت که در ظاهر هدف پاکستان از جنگ نیابتی در افغانستان، ضربه زدن به هند است اما در این میان، مردم افغانستان قربانی می شوند.

آمرسینا با اشاره به حمله مرگبار بر مدرسه نظامی در پیشاور پاکستان که در آن بیش از ۱۰۰ دانش آموز کشته و تعدادی زخمی شدند، گفت: پاکستان گروه هایی چون تحریک طالبان را برای اهداف سیاسی خود ایجاد کرد، اما اکنون این آتش افروخته شده دامن خود پاکستان را گرفته است.

این در حالی است که گزارش های از آغاز گفت وگوهای صلح دولت افغانستان با گروه طالبان با همکاری پاکستان و چین منتشر شده و مقامات بلند پایه افغانستان نیز تایید کرده اند که بزودی گفت و گوها بطور رسمی آغاز خواهد شد.