مدبر: منافع مردمی را قربانی زد وبند های شخصی نمی کنم

۱۳ میزان ۱۳۹۲

در حالیکه گمانه ها اغلبا  از کاندیداتوری داکتر صادق مدبردر پست معاونیت دوم  در یک تیم انتخاباتی حکایت می کرد  اما موصوف در صفحه  فیس بوکش به صراحت  انصرافش را اعلان کرده است.

 به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، صادق مدبر در صفحه فیس بوک خود  چنین نوشته است: درمیان تلاش ها و رایزنی ها برای همسویی و شامل شدن در تکت انتخاباتی که قابلیت پاسخگویی به خواست های واقعی مردم افغانستان را داشته باشد، من به دلیل پراکنده بودن آدرسها، پیچیدگی مناسبات سیاسی و دربرخی موارد موجودیت دیدگاهای خویشتن مدارانه، نخواستم منافع مردم را قربانی زدوبندهای سیاسی نمایم .

رییس اداره امور، نابسامانی های سیاسی موجود در آستانه انتخابات را دلیل عمده کنار رفتنش از انتخابات ریاست جمهوری خوانده است.

صادق مدبر از مدعیان اصلی در انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان بود اما گفته می شود که عدم هماهنگی میان او و کریم خلیلی معاون دوم رییس جمهوری، مانع حضور او در این دوره انتخابات شده است.

گزارش های تایید نشده حاکی اند که که رییس جمهوری، صادق مدبر را به عنوان معاون دوم فرد مورد حمایت حکومت برگزیده بود اما این تصمیم با واکنش تند کریم خلیلی مواجه شده است.

در آخرین تصمیم گیری ها در ارگ ریاست جمهوری، سرور دانش فرد نزدیک به کریم خلیلی معاون دوم اشرف غنی احمد زی انتخاب شده است.

برخی ها، واکنش تند صادق مدبر در مورد کنار رفتنش از انتخابات ریاست جمهوری را تعامل ارگ ریاست جمهوری با کریم خلیلی برسر گزینش معاون دوم از اعضای حزب آقای خلیلی می دانند.

مدبر گفته است که او نخواسته است که منافع مردم را قربانی زدوبند های سیاسی کند که به باور شماری از ناظران این اشاره او، تلویحا به آدرس آقای خلیلی بوده است.

گفته می شود که حبیبه سرابی والی بامیان، به جای مدبر در تیم زلمی رسول از نامزدان مورد حمایت ارگ، قرار می گیرد.

در همین حال، شماری از ناظران می گویند که جناح بندی های موجود انتخاباتی به شدت قوشکل قومی و سمتی شده است و این امر می تواند برای آینده سیاسی افغانستان خطرناک باشد.

آنان هشدار دادند که عدم حضور یک مهره تاجیک تبار در تیم اشرف غنی می تواند باعث تحریک این مردم شده و آنان را در جبهه داکتر عبدالله منسجم کند که این امر، خود یک قطب بندی قومی را ایجاد می کند.

صادق مدبر در صحفه فیس بوکش نوشته، اگرچه از شرکت در کارزار انتخاباتی کنار رفته اما او گفته است که برای شکل گیری یک نظام سیاسی مطلوب و پاسخگو تلاش خواهد کرد.

او گفته است: “اعلام می کنم که شامل نشدن من در تکت های انتخاباتی پس از تشخیص و تحلیل صورت گرفته و ادامه برنامه های سیاسی را با نگاه واقعبینانه همگام با مردم و جوانان درپروسه انتخابات به پیش خواهیم برد.”

مدبر در بخشی از نامه اش گفته است که هیچگاهی در برابر سایر بازیگران سیاسی سنگ اندازی نمی کند.

ارداه

دارالانشاه

صادق

مدبر


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.