مداوای ده ها معتاد مواد مخدر در سمنگان

۴ جدی ۱۳۹۲

مسئولان صحی در ولايت سمنگان گفته اند در ۹ ماه گذشته سال جاری به تعداد ۱۹۰ تن از معتادان به مواد مخدر در اين ولايت تحت مداوا قرار گرفته و بهبود يافته اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، فريداحمد بيكزاد؛ از مسئولان شفاخانه‌ای در ولايت سمنگان به خبرنگاران گفت كه اين معتادان كه به هيرويين، ترياک و چرس اعتياد داشتند پس از معالجه در شفاخانۀ ۲۰ بستر تداوی معتادين اين ولايت، بهبود يافته و به عنوان افراد سالم به جامعه بازگشتند.

مدير مالی و اداری شفاخانه تداوی معتادين سمنگان همچنين افزود كه اين افراد باشندگان ولايات بغلان، بلخ، تخار و سمنگان مي باشند و به گفته وی بيشتر آنان مهاجرانی اند كه از كشورهای همسايه به وطن بازگشته اند.

آقاي بيكزاد افزود كه برای معتادان تحت درمان به علاوه برنامه های درمانی، برنامه های مختلف آموزشی و تفريحی مانند آموزش‌های دينی، سوادآموزی، ورزش، موسيقی و ديگر سرگرمی های سالم نيز در نظر گرفته شده است.

شماری از معتادانی كه در اين مركز تحت معالجه قرار دارند از برنامه های مختلفی كه برای ترک اعتياد آنان در اين مركز تطبيق می‌شود اظهار رضايت كرده اين برنامه ها را در تشويق و ترغيب آنان به ترک اعتياد مؤثر می دانند.

به گفته مسئولين شفاخانه تداوی معتادين در ولايت سمنگان، ۳ سال از فعاليت اين مركز میگذرد و تاكنون صدها تن از افراد معتاد در اين مركز درمانی تحت مداوا قرار گرفته و سلامتی شان را بازيافته اند.

سمنگان

صحتمند

صحی

معتاد

مواد مخدر


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.