مدال میرمسجدی خان بر سینه سفیر دنمارک

12705352_936966753046234_9168630674247698709_nرئیس جمهور غنی مدال عالی دولتی غازی میر مسجدی خان را به پاس خدمات سفیر دنمارک در بخش معارف، بر سینه وی نصب کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، «اوفی ولف هیچل»، سفیر دنمارک در عرصۀ انکشاف معارف افغانستان خدمات قابل تحسینی انجام داده است.

در خبرنامه آمده است که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور اسلامی افغانستان از خدمات دنمارک در بخش معارف کشور استقبال کرده و خواهان ادامه این همکاری ها شد.

به گفته وی، با همکاری شرکای بین‌المللی، نظام معارف افغانستان طوری عیار خواهد شد که پاسخگوی نیازمندی های فعلی معارف کشور باشد.

از سویی هم، سفیر دنمارک از ادامه کمک های کشورش در بخش معارف افغانستان اطمینان داده و اظهار داشت که تلاش‌های ما تنها در زمینۀ ساخت مکاتب نه، بلکه در راستای بهبود وضعیت معارف افغانستان ادامه خواهد یافت.

در عین حال، رئیس جمهور به پاس خدمات سفیر دنمارک و کشورش، مدال عالی دولتی غازی میر مسجدی خان را به وی اهدا کرد.

Author