مداخله مقام های دولتی باعث حیف و میل شدن کمک ها در کندز شده است

۱۵ سنبله ۱۳۹۵

شماری از نماینده های شورای ولایتی و فعالین جامعه مدنی در کندز می گویند که نهاد های کمک رسان حین سروی آسیب دیده ها، تحت تاثیر زورمندان رفته و خویشاوندان خود را به عنوان آسیب دیده ثبت می کنند.

امرالدین ولی وکیل شورای ولایت کندز به خبرگزاری خاورمیانه می گوید: که ۵۰ درصد از کمک ها در این ولایت به آسیب دیده ها نمی رسد، به گفته او سروی کننده ها نمی توانند که مستحقین اصلی را شناسایی کنند تا کمک ها به صورت درست توزیع شوند.

آقای ولی می گوید که ناتوانی سروی کننده ها و تحت تاثیر قرار گرفتن آنان، زمینه را برای حیف و میل کردن کمک ها برای زورمندان محلی مساعد می سازد.

وی می گوید: مشکلات عمده در قسمت شناخت متضررین اصلی است، مسوولین مواد را به هر که پیش آمد توزیع می کنند و خاصتا مقام ولایت و مقام های دیگری در این زمینه دست درازی می کنند، به مردمی که مقام ولایت و مقام های دیگری هدایت دادند مواد توزیع می شود.

به گفته او سروی کننده های با متضررین اصلی صحبت نمی کنند، از فهرستی که از قبل توسط زورمندان، اربابان قومی و مقام های دولتی ساخته شده است، استفاده می کنند که ۵۰ درصد از خانواده های شامل این لیست مسحقین نمی باشند.

اجمل خان از فعالین مدنی در کندز نیز بدین باور است که به علت مداخلات بخشی از کمک ها، به متضررین اصلی نه رسیده و به افراد “واسطه دار” توزیع شده می شود.

وی می گوید که سروی کننده ها باید تحت تاثیری قرار نگرفته و معلومات را از مستحقین اصلی بگیرند و از گرفتن معلومات از اشخاص دیگر خود داری کنند.

او می افزاید: در بسیاری موارد زمانی که حادثه صورت می گیرد، اربابان قومی و شماری از مقام های دولتی قبل از رسیدن آنان به ساحه جمع شده، لیست متضررین را ترتیب کرده و زمانی که سروی کننده های موسسات خیریه به ساحه می آیند، آنان را در مهمان خانه ها نشانده قدر و عزت می کنند و لیست را برای شان تسلیم می کنند.

نورالدین از باشنده های قلعه ذال که به شهر کندز بیجا شده می گوید کمک به کسانی توزیع شده می شود که به نحوی با یکی از وکلا، مقام ها و یا زورمندان ارتباط داشته اند.

وی می گوید که مواد نصف یک خانواده را برایش داده اند.

او می افزاید: بسیار جنجال کردم گفتند که نامت در لیست نیست، آنان گفتند فقط به کسانی که نامش در لیست باشد مواد توزیع می کنیم، ما از نام نویسی هیچ خبر نه شدیم، سروی کننده های موسسه آمدند و چند عکس گرفتند رفتند، افراد زیادی همراه شان بودند، فکر می کنم آدم های کلان بودند، فکر می کنم ای موسسه ها صلاحیت ندارند، هرچه که مقام ها بگویند همان می کنند.

یکی از سروی کننده ها در کندز که نمی خواهد نامی از او گرفته شود به خبر گزاری خاورمیانه می گوید که سروی متضررین کار بسیار مشل است، آنان کوشش می کنند که افراد متضرر واقعی را پیدا کنند ولی نمی توانند.

وی می گوید زمانی که غرض سروی بیجا شده های کندز به ساحه رفته بود، ده ها خانواده محل از خانه های شان بیرون شده بودند و درخواست کمک می کردند و آنان بیشتر از بیجا شده های واقعی جنجال می کردند و مشکل خلق می کردند.

او می گوید: باشنده های محل هم در قطار بیجا شده ها به کمپ می آیند، تذکره های تقلبی می سازند، حتی تذکره های تقلبی فوتوکاپی خرید و فروش می شوند، اربابان قومی و زورمندان محل به صدها تذکره دارند و به آنانی که میخواهند کمک دریافت کنند، به فروش می رسانند.

وی می گوید که جعلی ثابت کردن این اسناد کار بسیار مشکل است و وقت زیادی در بر خواهد گرفت.

محمود دانش سخنگوی والی کندز می گوید که سروی آسیب دیده ها در این ولایت را سره میاشت، او چا، صلیب سرخ و شماری از نهاد های غیر دولتی انجام می دهند و توزیع کمک ها را نهاد های دولتی نظارت می کنند.

دانش می گوید می پذیرد که شماری از اشخاص در سروی و توزیع کمک ها مداخله می کنند، ولی او نامی از کسی نمی برد.

وی می گوید:  بعضی ها مداخله غیر قانونی می کنند، آنان می خواهند که به خود شان مواد بگیرند، ما به کسی که متضرر نباشد مواد داده نمی توانیم، هزاران تن از باشنده های کندز عریضه کرده اند که بیجا شده هستیم ولی بیجا شده نیستند، با این روش می خواهند کمک بگیرند.

در همین حال اداره سره میاشت در ولایت کندز می گوید که این اداره تاهنوز در جریان سروی خانواده های آسیب دیده از حوادث طبعی و غیر طبیعی، با هیچ گونه مشکلی که آسیب دیده های اصلی را شناسایی نتوانند، مواجه نشده اند، ولی می افزاید که از یک سال به این سو هیچ فعالیتی در این زمینه نداشته اند.

خدابخش رییس این اداره در ولایت کندز می گوید: که از یک سال به این سو تمامی برنامه های آنان “بسته” است و هیچ کاری نکرده اند.

وی می گوید:  در کندز ما از یک سال به این طرف ما هیچ سروی نکرده ایم، یک سال می شود که تمامی برنامه های ما بسته بوده، ما به بی جا شده ها کمک هم نکرده ایم، ریاست مهاجرین سروی کرده و کمک کرده، ما هیچ کاری نکرد ایم.

اظهارات در مورد بی توجهی شماری از نهاد های غیر دولتی در زمینه سروی آسیب دیده ها، مداخله زورمندان و مقام های دولتی و حیف و میل شدن بخشی از کمک ها در کندز در حالی مطرح می شود که به اثر جنگ و نا امنی، هزاران خانواده این ولایت به ساحات امن و مناطق دیگر پناهنده شده اند و هزاران خانواده دیگر در بهار گذشته به اثر حوادث طبعی متضرر شده اند.

آسیب دیدگان،

اربابان،

زورمندان،

صلاحیت

کمک،

کندز،

متضرر،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.