مخالفت منصور هادی با حضور در قصر معاشیق

1448890236رسانه های سعودی در حالی خبر از اتمام علیات ساختمانی بازسازی و تجهیز قصر معاشیق در عدن را منتشر کرده اند که منصور هادی مخالف حضور در آن است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، عربستان درصدد است با اعلام اخبار کذب در خصوص اعزام نیروهای نظامی جدید به عدن و آمادگی این شهر برای استقبال از منصور هادی شوی مضحک پیروزی در جنگ یمن را برگزار نماید.

این در حالی است که حضور هادی می تواند منجر به مرگ وی شود به گونه ای که می تواند شوک جدیدی به ناظران بین المللی، وطرف های همراه با ریاض در بحران یمن همراه داشته باشد.