سرطان ۲۴, ۱۳۹۹

مخالفت شورای سرتاسری علمای افغانستان با طاهراشرفی

Ashrafi-04شورای سرتاسری علمای افغانستان با ارسال نامه از دولت خواسته است که از دعوت علامه طاهر اشرفی، رییس شورای علمای پاکستان در نشست های دینی در افغانستان جلوگیری کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، طاهر اشرفی، رییس شورای علمای پاکستان همواره در باره جنگ افغانستان و طالبان اظهارات جنجال برانگیز داشته است.

با این حال شورا سرتاسری علمای افغانستان مخالفت خود علیه طاهر اشرفی اعلام کرده و از دولت خواسته است که از اشرفی در نشست های دینی که قرار است در کابل برگزار شود، دعوت نکند بلکه در عوض او کسانی دیگری از پاکستان دعوت شوند.

شورای سرتاسری علمای افغانستان گفته، موضوع دعوت علامه طاهر اشرفی به کابل، در جلسه اعضای مرکزی این شورا که به روز چهارشنبه ۱۱ سنبله در کابل برگزار شد، مورد بحث قرار گرفت و تمامی اعضا به دعوت او مخالفت کردند.

در نامه شورای علما آمده است: ”نظر به شرایط حاضر مناسبات هر دو کشور، عدم موثر بودن شخص مذکور در بین حلقات علمی پاکستان، ضعف های شخصیتی و برخورد نامناسب که در جریان سفر قبلی علما به پاکستان به آنها نموده بود، دعوت از چنین شخص را قطا مفید و موثر ندانسته است.‟

این نامه را مولوی قیام الدین کشاف، رییس شورای سرتاسری علمای افغانستان امضا و مهر کرده است.

طاهر اشرفی رییس شورای علمای پاکستان در سال ۱۳۹۱ گفته بود که انجام حمله انتحاری در افغانستان، فلسطین و کشمیر روا و جایز است، زیرا افغانستان از سوی امریکا، کشمیر از سوی هندوستان و فلسطین توسط اسراییل اشغال شده است.

شورای سرتاسری علمای افغانستان همچنان به دولت افغانستان گفته است: ”تدویر جلسات و نشست ها با آنعده از علمای پاکستان که برخلاف واقعیت ها و فتوای علمای جید جهان اسلام در کنفرانس تاریخی ۱۳۹۲/۹/۲ شهر کابل که جنگ جاری در افغانستان را شرعا ناجایز دانسته اند، و در آن دو تن از علمای پاکستان نیز اشتراک داشتند، و فتوای جهاد در افغانستان را صادر کردند، مفید نبوده و نباید با ایشان ملاقات و گفتگو صورت گیرد.‟

در نامه این شورا، طاهر اشرفی، جنرال سازمان استخبارات پاکستان (سی. آی. ای) معرفی شده و گفته شده دولت افغانستان می تواند او را در جلسات نظامی دعوت کند.