مخالفت انگلیس با طرح بشار اسد مبنی بر ایجاد حکومت وحدت ملی

فیلیپ هاموند، وزیر خارجه انگلیسفیلیپ هاموند، وزیر خارجه انگلیس در دیدار با مقامات لبنان در بیروت بر مخالفت خود با طرح بشار اسد برای تشکیل دولت وحدت ملی در سوریه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وی در کنفرانس مطبوعاتی در بیروت گفت: پیشنهاد بشار اسد، رئیسجمهور سوریه برای تشکیل دولت وحدت ملی که شامل شخصیتهای مستقل و مخالفان باشد هرگز بحران در سوریه را حل نخواهد کرد.

پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره اعلام کرد که  فیلیپ هاموند، وزیر خارجه انگلیس در سفر به لبنان با تمام سلام، نخست وزیر این کشور و جبران باسیل، همتای لبنانی خود دیدار کرد.

بشار اسد در گفتوگو با خبرگزاری اسپوتنیک گفته بود که باید با دولت وحدت ملی طی مذاکرات صلح در ژنو موافقت شود و پس از آن این دولت قانون اساسی جدید را که درباره آن همه پرسی برگزار خواهد شد تدوین خواهد کرد و به این ترتیب انتخابات را برگزار خواهیم کرد.

هاموند گفت: انگلیس و گروههای بینالمللی دیگر معتقدند که حل و فصل سیاسی در سوریه نیاز به دولت انتقالی به جای چنین پیشنهادی دارد.

وی ادعا کرد: باید دولتی در سوریه روی کار آید که شامل تمامی طرفها و گروهها باشد و نباید رهبری آن را اسد برعهده بگیرد. هاموند بار دیگر مدعی شد که بشار اسد نقشی در آینده سوریه ندارد.