مخالفان باید از فرصت برای بازگشت استفاده کنند

n00058990-bرئیس اجراییه حکومت معتقد است که گروه های مخالفان باید از فرصت ایجاد شده استفاده کرده و دست از جنگ بردارند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، داکتر عبدالله در حاشیه نشست مراسم معرفی پلان پاسخ دهی بشری ۲۰۱۶ اظهار داشت که گفتگوهای صلح زمینه را برای بازگشت مخالفان فراهم کرده است.

وی گفت که گفتگوهای صلح، عزم و اراده قاطع دولت افغانستان در بهبود وضعیت امنیت مردم و حفظ جان آنها را نشان می دهد.

عبدالله با بیان این که حکومت در این گفتگوها صادقانه و با قاطعیت طرفدار صلح همه جانبه به سود مردم است؛ اظهار داشت :«حال بر آنها (مخالفان) است که با استفاده از فرصت و درک واقعیت ها از جنگ دست بکشند و بدانند که از جنگ به هیچ چیزی نمی رسند.»

این در حالی است که دو دور مذاکرات چهارجانبه صلح افغانستان با حضور نماینده گان افغانستان، ایالات متحده امریکا، جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری خلق چین برگزار شده و دور سوم این مذاکرات نیز در اسلام آباد برگزار خواهد شد.

هرچند در نشست چند روز پیش پگواش در قطر، طالبان پیش شرط هایی برای گفتگو اعلام کرده اند؛ اما تا هنوز موضع رسمی مذاکرات چهارجانبه در مورد این پیش شرط ها مشخص نشده است.