محکمه صحرایی طالبان مسلح در ولایت زابل

excuteمقامات محلی زابل می گویند که طالب مسلح یک مرد را به اتهام قتل اعدام کرده و یک خانم جوان و مردم دیگر را به جرم روابط نامشروع در ولسوالی شاه جوی این ولایت در ملاعام دره زدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محکمه صحرایی توسط طالبان مسلح در افغانستان تازگی ندارد بلکه چنین موارد بارها در نقاط مختلف کشور اتفاق افتاده است.

براساس گزارشها طالبان در تازه ترین مورد برای محکمه صحرایی و  اعدام یک مرد و دره زدن یک مرد و زن به جرم داشتن روابط نامشروع ده ها تن از ساکنین ولسوالی شاجوی را فراخوانده و در مقابل چشم مردم آنان را دره زنده اند.

مقامات محلی گفته اند طالبان مرد متهم به انجام قتل را در منطقه “جعفر” ولسوالی شاه‌جوی اعدام کرده و یک مرد و یک خانم را به اتهام روابط نامشروع جنسی دره زده‌اند.

وزیر محمد جوادی، ولسوال شاه‌جوی می‌گوید تلاش شده تا جلو طالبان گرفته شود اما به دلیل زیادی تعداد این گروه حکومت موفق به چنین امری نشده‌است.